Koszyk Twój koszyk jest pusty ...
  Strona główna1 » RODO

  RODO

  1. Administratorem Państwa danych jest firma Schwarzbau z siedzibą w: Idzikowice 24H, 46-113 Wilków, NIP: 752-140-02-89, REGON: 160049670. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. 
   

  2. W przypadku pytań, oświadczeń. żądań dotyczących przetwarzania Państwa danych można się z nami skontaktować listownie: Schwarzbau, Idzikowice 24H, 46-113 Wilków lub e-mailem na adres: sklep@schwarzbau.pl 
   

  3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), zwanego dalej „RODO”. 
   

  4. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w zakresie w jakim są one udostępniane przez źródła ogólnodostępne t.j. m.in. z KRS i CeiDG.  
   

  5. Jeżeli dokonują Państwo zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego www.sklep.schwarzbau.pl na naszym koncie sprzedażowym, dane przekazujemy – w zależności od wybranego przez Państwa modelu zakupu – firmom kurierskim realizujące dostawę. 
   

  6. Dane osobowe podawane w formularzu do wysyłki w momencie zakupu towaru są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.  
   

  7. Jesteśmy administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeżeli dokonali Państwo zakupu naszych towarów sprzedawanych za pośrednictwem sklepu internetowego www.sklep.schwarzbau.pl to przetwarzamy Państwa dane takie jak: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, NIP, REGON, nazwę firmy. 
   

  8. Nie udostępniamy Państwa danych osobowych innym podmiotom dla ich celów marketingowych, organizacją i instytucją międzynarodowym.  Celem przetwarzania danych jest przede wszystkim obowiązek wykonania umowy lub podjęcia działań niezbędnych dla zawarcia i wykonania umowy, np. kontakt telefoniczny lub e-mail w celu ustalenia, odwołania lub zmiany terminu, zakresu, sposobu wykonania usługi  (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 
   

  9. Mamy prawo udostępnić Państwa dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania). 
   

  10. Przysługuje Państwu prawo do 
   

  a)  dostępu do Państwa danych (art. 15 RODO),  
   

  b)  żądania sprostowania Państwa danych (art. 16 RODO),  
   

  c)  żądania usunięcia Państwa danych (art. 17 RODO),  
   

  d)  żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych (art. 18 RODO),   
   

  e) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na postawie udzielonej przez Państwa  zgody (art. 13 ust. 2 lit. c RODO),   
   

  f) do przeniesienia Państwa danych (art. 20 RODO),   
   

  g) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych (art. 21 RODO).  
   

  h) wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.   Wykonanie powyższych uprawnień można dokonać poprzez przesłanie Państwa oświadczenia  na e-mail: sklep@schwarzbau.pl 
   

  11. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.


  Przejdź do strony głównej
  Oprogramowanie sklepu shopGold.pl